Thursday, 4 November 2010

'Feeding Radishes' to True Food Connoisseurs


The top story of one of newly established Armenian online news sites blew my mind. Here's the full article:

Republicans win at least 230 of 435 seats in House of Representatives

According to information, the Republicans will win a decisive victory in the U.S. Congress elections, grabbing at least 230 out of the 435 seats in the lower chamber of the representatives.According to the preliminary forecasts the Democrats will receive 163 seats in the lower chamber. Meanwhile, it was reported that President Barack Obama’s Democrats will retain the majority in the Senate, remaining with 51 out of 100 seats. 

PS: Եթե հայերենում նման բողկերը էլի մի կերպ ուտվում են` անգլերենում արդեն լրվի ամոթ է... աղաչում եմ, էս նորահայտ սայթերին ասեք, երկրի ժուռնալիստիկայի անունը վերջնականապես չխայտառակեն... :(

No comments:

Post a Comment