Tuesday, 14 June 2011

Վստահե՛ք ինձ, ես լրագրող եմ...«Ա1+»-ի E ակումբ հաղորդաշարի ուշադրության կենտրոնում անվստահելի տեղեկատվության եւ լրատվամիջոցների, լրագրողների նկատմամբ վստահության թեման է:

No comments:

Post a Comment