Tuesday, 26 April 2011

Զեկույց՝ Վեբ 2.0 թեմայով

Book help

Thursday, 14 April 2011

Բլոգինգի 15 ոճեր. ուսումնական նյութ

Այստեղ կարող եք դիտել Արթուր Պապյանի մյուս ուսումնական նյութերը։

Labels: , ,

Wednesday, 13 April 2011

Բառերի ուժը

Labels:

Մտածիր նախքան պոստելը


Սեմինարային վիդեոների շարքից...

Labels:

Monday, 11 April 2011

Մեքենան օգտագործում է մեզ

Այսօր վիդեոխմբագրման նոր ծրագիր էի բզբզում՝ ձեռի հետ թարգմանեցի ինտերնետում սուպերհայտնի այս վիդեոն։ Գուցե սեմինարների ժամանակ ինչ-որ մեկին պետք գա, չգիտեմ։
Read more »

Labels:

Sunday, 3 April 2011

My humble 'interpersona' on InteractiveI was guest to Banadzev company's Interactive show dedicated to technology and new media this Saturday. As I don't treat my blogging activity very seriously, my appearance on Interactive was less than serious too :))

Labels: , ,

Friday, 1 April 2011

Google Motion – a new way to communicate!

The mouse and keyboard were invented before the Internet even existed. Since then, countless technological advancements have allowed for much more efficient human computer interaction. Why then do we continue to use outdated technology? Introducing Gmail Motion -- now you can control Gmail with your body.
Read more »

Labels: